Catalogo prodotti Catalogo ricambi
Autoclima
Katalog systemów i komponentów A/C
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH
 

Company information

Autoclima Spa a socio unico

Societ� soggetta a direzione e coordinamento della societ� INDEL B Spa R.I. RN n. IT02037650419


Sede sociale:
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
10020 Cambiano (To) - ITALY

Tel. +39 011 9443210
Fax +39 011 9443230
sales@autoclima.com

Tax code and VAT number: 04453960017

Share capital: € 2.750.000
Company Register of Turin: 04453960017
REA number: 634244 Court of Turin

 

Autoclima Spa a socio unico © 2021

Societá soggetta a direzione e coordinamento della societá INDEL B Spa R.I. RN n. IT02037650419

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 - 10020 Cambiano (Turin) Italy
Tel. +39 011.944.32.10 - Faks +39 011.944.32.30 - sales@autoclima.com
Tax code and VAT n. 04453960017 - Company information - Privacy Policy - Cookie Policy
Dane kontaktowe Centrali - Magazyny - Przedstawiciele eksportowi - Gdzie się znajdujemy - Reserved Area

Powered by Blulab