Catalogo prodotti Catalogo ricambi
Autoclima Autoclima
Katalog systemów i komponentów A/C
Katalog Części Zamiennych
 

Certyfikaty


Autoclima uzyskała odnowę certyfikatu "Zintegrowany System Jakości, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa", zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i BS OHSAS 18001:2007.
Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Środowiska

Polityka Jakości, Bezpieczeństwa i Środowiska Zarząd Autoclimy zdecydował się na przyjęcie Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiska i Bezpieczeństwa. Poprzez planowanie, systematyzowanie struktury, kryteria i działania dostosowane do działalności firmy, system gwarantuje, że wszelkie aktywności z upływem czasu będą podążać za wymaganymi przez prawo warunkami dotyczącymi jakości, środowiska i bezpieczeństwa. Zintegrowany system dotyczy wszystkich sektorów biznesowych Firmy. Wdrożenie doskonałego zarządzania dokonuje się przez zintegrowany i certyfikowany system zarządzania przedsiębiorstwem, który obejmuje:

 • Zarządzanie jakością (zgodnie z normą UNI EN ISO 9001:2015) w celu zapewnienia świadczenia usług i dostaw produktów klimatyzacyjnych i chłodniczych, zawsze nadążających za potrzebami wyrażanymi przez klienta, a także ciągłej poprawy wydajności w ścisłej zgodności z prawem;

  Zarząd Autoclimy jest zaangażowany w utrzymanie odpowiednich parametrów produkcyjnych w celu spełnienia wymagań ATP (włoskich i francuskich).

  Pobierz nasz certyfikat Zarządzanie Jakością >

 • Zarządzanie Środowiskiem i Zarządzanie Bezpieczeństwem (zgodnie z UNI EN ISO 14001:2015 i BS-OHSAS 18001:2007) w celu: przestrzegania wymagań legislacyjnych związanych ze środowiskiem, bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Ma zachęcać do zapobiegania zagrożeniom zdrowia i bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko we wszystkich działaniach firmy; minimalizować znaczące oddziaływania na środowisko; zmniejszać zużycia zasobów i stosowanie materiałów w miarę możliwości z odzysku i recyklingu; obniżać liczbę wypadków prowadząc stale szkolenia. Rozwijać wśród swoich pracowników świadomość bezpieczeństwa i poszanowania środowiska naturalnego podczas pracy, a także szkolić w zakresie stosowania odpowiednich technik zapobiegających problemom związanym z nagłym zagrożeniem. Komunikować się z partnerami, rozpowszechniać naszą politykę i angażować ich w politykę stałej poprawy.

  Pobierz nasz certyfikat Zarządzanie Środowiskiem >
  Pobierz nasz certyfikat Zarządzanie Bezpieczeństwem >

Autoclima zamierza inwestować wszelkie środki i zasoby niezbędne do prawidłowego przygotowania i póżniejszego wdrożenia Zintegrowanego Systemu oraz wezwała pracowników i dostawców do zaangażowania w realizację zasad systemu i osiągnięcia określonych celów w określonych odstępach czasu zgodnych z ogólnym kierunkami polityki:

 • JAKOŚĆ - Optymalizacja procesów produkcyjnych, zapewniająca osiągnięcie pożądanych celów w zakresie jakości i ekonomii, a także doskonałe zarządzanie firmą i stały nadzór;
 • POPRAWA WYDAJNOŚCI - Nadawanie priorytetu osiągnięciom ekonomicznym osiąganym przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Produkty i surowce, oprzyrządowanie, wyposażenie i procesy są dobierane w celu osiągnięcia stałej redukcji wpływu na środowisko, zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości produktu.
 • EDUKACJA, ŚWIADOMOŚĆ, WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI - Szkolenie pracowników celem zwiększenia ich świadomości i umiejętności wdrażenia systemu zarządzania, przestrzegania tej polityki oraz osiągnięcia celów jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
 

Autoclima Spa a socio unico © 2021

Societá soggetta a direzione e coordinamento della societá INDEL B Spa R.I. RN n. IT02037650419

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 - 10020 Cambiano (Turin) Italy
Tel. +39 011.944.32.10 - Faks +39 011.944.32.30 - sales@autoclima.com
Tax code and VAT n. 04453960017 - Company information - Privacy Policy - Cookie Policy
Dane kontaktowe Centrali - Magazyny - Przedstawiciele eksportowi - Gdzie się znajdujemy - Reserved Area

Powered by Blulab